Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Kadra naukowo-dydaktyczna

„Razem tworzymy jakość”

 
Innowacyjność oferty dydaktycznej, umiędzynarodowienie kształcenia oraz wysoko wykwalifikowana kadra to podstawowe cele, które stawia sobie każda licząca się europejska uczelnia. Podążając tą ścieżką, WSIiZ nie tylko zachęca, ale i wspiera swoją kadrę dydaktyczną oraz pracowników administracyjnych w doskonaleniu międzykulturowych kompetencji oraz w zdobywaniu międzynarodowego doświadczenia.

Dzięki Programowi Erasmus pracownicy naszej Uczelni mają możliwość:

 

  • doskonalenia umiejętności i kwalifikacji,
  • wymiany doświadczeń z zagranicznymi partnerami,
  • poszerzania wiedzy w danej dziedzinie,
  • zainicjowania interesującej współpracy uczelniami oraz instytucjami z zagranicy,
  • poznania systemów kształcenia w innych krajach, a także
  • poznania innych kultur.

 


W roku 2007 Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została  ponownie przyznana Karta Uczelni Erasmusa  (Erasmus Univeristy Charter). Dokument ten nadawany uczelniom przez Komisję Europejską uprawnia je do udziału w programie Erasmus. Jest to swoistego rodzaju certyfikat umożliwiający uczelniom ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Nasza Uczelnia spełniając szereg unijnych kryteriów, uzyskała rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa na cały okres trwania programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie”, tj. na lata 2007 – 2013.
Chociaż nazwa programu kojarzona jest przede wszystkim z wyjazdami studentów na studia za granicę, to w rzeczywistości program ten stanowi kompleksową ofertę dla uczelni, jej studentów oraz pracowników.

 


Nasza Uczelnia uprawniona jest do podejmowania następujących działań w kategorii wymiany pracowników:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich za granicą (STA - Staff Teaching Assignments);
  • wyjazdy pracowników uczelni do partnerskich szkół wyższych oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, "work shadowing" itp.), STT - Staff Training.

 


Jeśli są Państwo zainteresowani WYJAZDAMI KADRY AKADEMICKIEJ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach partnerskich, serdecznie zapraszamy tutaj

 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita