Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Linki

 

 

Narodowa Agencja Programu Erasmus

Ogólne informacje o Programie Erasmus, informacje dla wyjeżdżających studentów i pracowników Uczelni, formalności wyjazdowe, relacje byłych stypendystów.

 


 

 

Komisja Europejska

Program Erasmus (strona w j. angielskim)

 

 

 


  

Erasmus Student Network

Międzynarodowa organizacja studencka zrzeszająca ponad 2500 członków z 27 krajów (strona w j. angielskim)

 


 

 

Kontostudenta.pl

 Informacje przydatne przy organizowaniu wyjazdów zagranicznych.

 

 


 

PLOTEUS

Portal o Możliwościach Kształcenia w Europie. Baza informacji na temat możliwości kształcenia w Europie dedykowana studentom, osobom poszukującym pracy, pracownikom, rodzicom, doradcom zawodowym oraz nauczycielom w znalezieniu informacji.

  


 

 

Euroguidance

Sieć tworzona przez zespoły w całej Europie, łącząca europejskie systemy poradnictwa zawodowego. Euroguidance promuje mobilność, pomagając doradcom zawodowym oraz osobom indywidualnym w lepszym zrozumieniu możliwości dostępnych obywatelom Europy w UE.

 

 

 


 

Europejski Portal Mobilności Naukowców

Strona poświęcona naukowcom (badaczom) planującym przemieszczanie się po Europie oraz związane z tym możliwości pracy, potrzebne informacje oraz pomoc.  

 


 

WG-GESUCHT.de

Portal z ogłoszeniami wynajęcia pokojów i mieszkań w całej Europie.

 

 

 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita