Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Stypendysta – to brzmi dumnie!

 

GRATULACJE!!!

 

Jesteś wśród niewielu, którzy otrzymali szansę

wyjazdu na praktyki zagraniczne!

 

Przed Tobą morze możliwości!

  

Pamiętaj jednak, że oprócz przywilejów masz także obowiązki, których musisz przestrzegać. Główne obowiązki stypendysty określa Karta Jakości Praktyki Erasmusa/Quality Commitment. Koniecznie zapoznaj się z „Zasadami rekrutacji studentów WSIiZ na wyjazdy w programie Erasmus"

 

 

Przed wyjazdem na praktykę Erasmusa będziesz zobowiązany do dostarczenia, a także do odpisania następujących dokumentów:

  1. Umowa na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (Placement contract),
  2. Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement),

 

 

Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której nie możesz zapomnieć –

 

UBEZPIECZENIE

 

Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ.

Pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.  Nie zapomnij także o ubezpieczeniu bagażu podczas podróży!

 Po przyjeździe do firmy goszczącej


Właśnie zaczęła się twoja przygoda z Erasmusem. Przyjechałeś do firmy aby się wielu rzeczy nauczyć i poznać nowe miejsca, nowych ludzi, nawiązać nowe kontakty.

 

Musisz pamiętać o tym, że w ciągu pierwszych 7 dni po przyjeździe do firmy powinieneś przesłać do Biura Karier WSIiZ (e-mail lub fax) wypełnione formularze:

 Po powrocie z praktyki

 

Wróciłeś już z praktyk zagranicznych pełen nowych doświadczeń i bogatych wspomnień. W ciągu 14 dni po powrocie musisz wypełnić ankietę stypendysty Erasmusa dostępną on-line, a także złożyć w Biurze Karier:

  • zaświadczenie/certyfikat z firmy goszczącej potwierdzające, że zaplanowany program praktyki został zrealizowany w okresie ujętym w umowie  (zaświadczenie powinno zawierać dokładne daty pobytu studenta w firmie goszczącej oraz szczegółowy program praktyki),
  • relację z pobytu na stypendium wraz ze zdjęciami (w formie elektronicznej) przesłane na adres e-mailowy Koordynatora, w celu publikacji na stronach internetowych Biura Karier WSIiZ,
  • wszystkie zdjęcia użyte w relacji w formie odrębnych plików (np. jpg),
  • formularz: Koszty Erasmus SM

 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita