Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Wspomnień czar…

PRAKTYKuj z ERASMUSEM!

  W roku akademickim 2013/2014 na wyjazdy na praktyki zagraniczne zakwalifikowało się 10 osób:

 1. Larysa Krechkovska (Hiszpania)
 2. Bohdan Hryniak (Malta)
 3. Vadym Butlerovskyi (Malta)
 4. Aneta Rzeszutek (Wielka Brytania)
 5. Amadeusz Miąsik (Hiszpania)
 6. Gulziya Baidaliyeva (Malta)
 7. Iryna Barabash (Hiszpania)
 8. Yunzhen Deng (Malta)
 9. Alitsiia Vozniak (Malta)
 10. Khrystyna Tryhub (Hiszpania)

 

W roku akademickim 2011/2012 na wyjazdy na praktyki zagraniczne zakwalifikowało się 8 osób:

 

 1. Beata Adamczyk (Hiszpania)
 2. Katarzyna Rolek (Hiszpania)
 3. Anastasiya Serheyeva (Hiszpania)
 4. Kamila Hulanicka (Hiszpania)
 5. Mariia Bulbakh (Hiszpania)
 6. Nadiya Lytvyn (Turcja)
 7. Aleksandra Barć (Niemcy)
 8. Grzegorz Kipa (Niemcy)

 

W roku akademickim 2010/2011 na wyjazdy na praktyki zagraniczne zakwalifikowało się 9 osób:

 

 1. Viktoriya Smerechuk (Niemcy)
 2. Alina Nowakowska (Malta)
 3. Marcelina Lichoń (Hiszpania)
 4. Aleksandra Abramek (Grecja)
 5. Szymon Rudnik (Wielka Brytania)
 6. Mariya Nagornyuk (Hiszpania)
 7. Katarzyna Janaś (Grecja)
 8. Katarzyna Stec (Niemcy)
 9. Aleksandra Witek (Hiszpania)

 

W roku akademickim 2007/2008 na pierwsze wyjazdy na praktyki zagraniczne zakwalifikowało się 6 osób:

 

 1. Elżbieta Hospod (Hiszpania)
 2. Damian Pieniążek (Niemcy)
 3. Joanna Rozner (Niemcy)
 4. Katarzyna Szczepanik (Włochy)
 5. Joanna Śmigla (Włochy)
 6. Katarzyna Warchoł (Włochy)

 

W roku akademickim 2008/2009 w ślad za prekursorami praktyk Erasmusowych, podążyła trzyososoba grupa studentów WSIiZ:

 

 1. Beata Soja (Włochy)
 2. Miłosz Podleśny (Czechy)
 3. Mateusz Esing (Włochy)

 

 Więcej...

 

 

Odważ się być kolejnym Erasmusem!

fot. Amadeusz Miąsik

 

 

fot. Amadeusz Miąsik

 

 

Nadia Lytvyn przed siedzibą firmy Esen Plastik Sanayi ve Ticaret A.S.

 

 Damian Pieniążek wraz z pracownikami firmy ASBIT

 

 

Joanna Rozner w firmie REHA

 

 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita