Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Praktyki/staże

 

ERASMUS - Twoje okno do kariery!!!

 

  

 

Praktyki zagraniczne to coraz popularniejsza forma zdobywania doświadczenia przez młodych ludzi i ciągle doskonale oceniany przez pracodawców element CV!

 

 

A Ty, chcesz zdobyć cenne doświadczenie w zagranicznej firmie?

Zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

 Poznać nowych ludzi?

 

Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi TAK, przygotuj następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy SMP
 • List motywacyjny (w języku obcym w zależności od wybranego kraju instytucji goszczącej)
 • CV w języku obcym (w zależności od wybranego kraju instytucji goszczącej)
 • Zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów (Dziekanat)
 • Porozumienie o programie praktyk (w języku obcym  w zależności od wybranego kraju instytucji goszczącej)

 

Informacje o kolejnej rekrutacji pojawią się już wkrótce.


Pamiętaj!

 

  

Dzięki programowi Erasmus możecie wyjechać na praktykę studencką do zagranicznej instytucji*, np.:

 • przedsiębiorstwa/firmy,
 • placówki naukowo-badawczej,
 • organizacji non-profit
 • innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale, itp.).

 

Instytucja, w której możecie odbyć praktykę musi znajdować się w kraju uprawnionym do uczestnictwa w programie Erasmus:

 • 27 państw Unii Europejskiej;
 • 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria;
 • 2 kraje kandydujące: Chorwacja i Turcja.

 

Przewidywany czas praktyk wynosi 3 miesiące, a realizowane są w okresie od listopada 2013 do września 2014.

 

Program Erasmus niesie ze sobą także wiele korzyści w wymiarze akademickim, m. in.:

 • po powrocie student może wnioskować o zaliczenie obowiązkowej praktyki, która jest przewidziana w programie kształcenia na danym kierunku;
 • dodatkowo każda odbyta praktyka zagraniczna jest odnotowana w Suplemencie do dyplomu;
 • ...

 


* UWAGA: Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą!

 

 

 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita