Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Spotkanie szkoleniowe dla studentów ErasmusPLUS

 

Spotkanie szkoleniowe dla studentów Erasmus+

 

Zobacz prezentację ze spotkania, które odbyło się 28.04.2014 

    

  1. pobierz PREZENTACJĘ

 

  1. pobierz nowe LEARNING AGREEMENT (z komentarzem), wersja edytowalna będzie udostępniona w późniejszym czasie

 

 


 

Training meeting for Erasmus+ students

 

See the presentation from the meeting held on 07.05.2014 (in English):

 

  1. download PRESENTATION

 

  1. download new form of LEARNING AGREEMENT (with comment), MSWord format will be available later on

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita