Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Formularze

 

 

Wyjazdy studyjne w roku akademickim 2013/2014:

 

         

Erasmus mobility for studies in the academic year 2013/2014:

 

Prezentacja ze spotkania informacyjnego (26.02.2013, 13.03.2013)

 

Presentation from the information meeting held on 20.03.2013

 

 

 

 

  • SMS Application Form - Attachment 1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Zasady rekrutacji studentów WSIiZ na wyjazdy w programie Erasmus" (PL)
"Recruitment Procedures for Student Mobility - ERASMUS Pogramme" (EN)
 

 

   


 

Wyjazdy studyjne w roku akademickim 2012/2013:

 

 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita