Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Stypendysta – to brzmi dumnie!


Wyniki rekrutacji na wyjazdy studyjne w 2013/2014

 

Zobacz prezentację ze spotkania szkoleniowego dla zakwalifikowanych na wyjazd (26.04.2013)

 

 

GRATULACJE!!!

 

Właśnie rozpoczęła się Wasza MIĘDZYNARODOWA

PRZYGODA z ERASMUSEM!

  

W rekrutacji na wyjazdy studyjne w roku kademickim 2012/2013 udział wzięło łącznie aż 47 studentów, z czego  32 osoby pomyślnie przeszły etap wewnętrznych egzaminów językowych. Ostatecznie na wyjazdy studyjne Erasmusa zakwalifikowało się 23 najlepszych kandydatów:

 


 

CONGRATULATIONS!

 

Your INTERNATIONAL Erasmus Adventure

has just started!


47 students participated in a recruitment process for mobility in the academic year 2012/2013, from which 32 people successfully completed the stage of internal linguistic examinations. Finally, 23 best Erasmus scholarship holders took part in the exchange programme. Those are:

 

  

Imię i nazwisko

Name and Surname

Uczelnia partnerska

Partner University

Semestr wymiany

Exchange semester

Roman Romaniuk University of Applied Sciences, Bielefeld, Niemcy zimowy
Yuriy Ilkiv zimowy
Kinga Jurusik International University of Applied Sciences, Bad Honnef, Niemcy zimowy
Patryk Kogut zimowy
Olena Mykytsey letni
Anastasiya Serheyeva letni
Elefteria Votsari Yasar University, Turcja zimowy
Anastasia Kachurivska University of Vic, Vic, Hiszpania zimowy
Marcelina Dyrek EBS Business School, Oestrich-Winkel, Niemcy letni
Alicja Malina letni
Klaudia Kwoka letni
Bartłomiej Sas letni
Amelia Karp letni
Tomasz Szela letni
Paulina Bobowska letni
Nouman Asjad letni
Oleksandr Terekh letni
Karolina Kaczyńska Ozegin University, Stambuł, Turcja letni
Maciej Kufel letni
Izabela Łojewska Universidad Europea de Madrid, Hiszpania letni
Roman Koshivka letni
Kamila Hulanicka letni
Iryna Behal

Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT), Campus Roskilde, Dania

zimowy

 

  

Drodzy Studenci Erasmusa,

 


Zakwalifikowaliście się na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus. Zapoznajcie się ze swoimi pierwszymi obowiązkami jakie spoczywają na stypendystach Erasmusa: OBOWIĄZKI PRZEDWYJAZDOWE STYPENDYSTY, a także z „Zasadami rekrutacji studentów WSIiZ na wyjazdy w programie Erasmus"

 

 

Poniższe formularze także będą przydatne:

 


 

W trakcie Waszego pobytu na stypendium z pewnością będziecie musieli stawić czoła niejednemu wyzwaniu, pokonać kilka trudności, nauczyć się pewnych zachowań w określonych sytuacjach… Wyjazd ten sprawi, iż staniecie się  bardziej samodzielni oraz odpowiedzialni, zdobędziecie lub poszerzycie swoje zdolności planowania i przewidywania. Pierwszym sprawdzianem predyspozycji organizacyjnych, a także rzetelności studenckiej może okazać się np. wprowadzenie zamian do Learning Agreement lub zmiana danych konta bankowego.

 

Tutaj znajdziecie krótką instrukcję: PO PRZYJEŹDZIE DO UCZELNI PARTNERSKIEJ


Możecie skorzystać z poniższych formularzy:

 

 

 


 

Drodzy Stypendyści,


wróciliście bogatsi o międzynarodowe doświadczenia, poszerzyliście swoje horyzonty, nawiązaliście nowe kontakty. Czas aby dopełnić ostatnich już formalności związanych z całkowitym rozliczeniem stypendium: PO POWROCIE ZE STYPENDIUM

Ponadto…

 

 


 

 

 

Stypendia socjalne/zamawiane/RP a stypendium Erasmusa

 

 Uprzejmie przypominamy, że:

  1. stypendyści Rządu Polskiego, uczący się w polskich uczelniach na studiach pierwszego, drugiego  trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, mogą uczestniczyć w wymianie programu Erasmus;
  2. studenci kierunków zamawianych mogą uczestniczyć w wymianie programu Erasmus;
  3. od 1 października 2011 r. do dochodu branego pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium socjalne nie są wliczane stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (znowelizowany art. 179 ust. 5 pkt 3 lit. c ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym). Na tej podstawie stypendia otrzymywane przez studentów w ramach programu Erasmus nie wpływają na uprawnienie do otrzymania stypendium socjalnego.
      


 

 

Dear Erasmus students,


You have been qualified for the Erasmus scholarship. Before you setup your travel details, you should get familiar with your first Erasmus student’s duties (“STUDENT'S DUTIES BEFORE MOBILITY FOR STUDY AT A UNIVERSITY ABROAD”), as well as the “Recruitment Procedures for Student Mobility - ERASMUS Pogramme

These forms shall also be useful for you:


 During your stay abroad you will have to face many challenges, overcome difficulties, learn how to behave in uncommon situations ... Your stay abroad will help you to become more independent and responsible, acquire or broaden the abilities to plan and anticipate. First test of your organizational skills, as well as the student’s reliability, may be, for example, preparing changes to Learning Agreement or changing your bank account.
 

Here you will find brief instruction: STUDENT'S DUTIES ON ARRIVAL AT THE FOREIGN UNIVERSITY

You can use the following forms:

 


 

Dear scholarship holders,

You have returned enriched by the international experience, you have broaden your horizons, made new contacts. It is above time to complete the last of formalities related to your scholarship: STUDENT'S DUTIES ON RETURN FROM THE STUDY VISIT AT THE FOREIGN UNIVERSITY
 

Furthermore ...

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita