Nowa strona Programu ErasmusPLUS 2014-10-01 01:27:12 Zapraszamy na nową stronę Programu Erasmus+ na WSIiZ

wiecej

 

 

Program ERASMUS
The Lifelong Learning Programme
2007 – 2013

 
 
Ogólnym celem unijnego programu "Uczenie sie przez całe życie" jest przyczynianie się do rozwoju Unii Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy. Dzięki promocji wymiany, współpracy zagranicznej i mobilności pomiędzy systemami kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich, sama UE stałaby się  światowym punktem odniesienia w dziedzinie jakości. Aby zrealizować swój cel, Unia Europejska przygotowała pełną gamę programów edukacyjnych skierowanych do różnorodnych odbiorców "od przedszkola do uniwersytetu": dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Jednym z tego typu działań jest Erasmus – program Komisji Europejskiej dedykowany uczelniom, ich studentom i pracownikom. Wspiera on międzynarodowa współpracę szkół wyższych, umożliwia studentom wyjazdy za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uczestniczy w programie Erasmus od roku akademickiego 2000/2001. Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych, głównie poprzez rozszerzanie wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej w Europie.
 

Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)


Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita