Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Wyjazdy szkoleniowe kadry

Erasmus STT - niepowtarzalna okazja do

 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych!

 
Pracownicy administracyjni oraz naukowi naszej Uczelni dzięki Programowi Erasmus mogą co roku wyjeżdżać do firm, uczelni partnerskich, instytucji mających siedzibę w kraju uprawnionym do udziału w unijnym programie.

 

Celem wyjazdu szkoleniowego jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w codziennej pracy, wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing, itp.), udział w projektach wspierających modernizację uczelni (np. wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania), udział w projektach wielostronnych dotyczących współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, których celem jest m.in. polepszanie kompetencji absolwentów i zwiększanie ich szans na zatrudnienie, itp.

 

Więcej informacji na temat aplikowania na wyjazdy szkoleniowe w Programie Erasmus można znaleźć tutaj

 

Dodatkowe informacje na temat Programu Erasmus dostępne są na stronie internetowej Agencji Narodowej:

www.erasmus.org.pl

 

 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita